| |
Design: UPTech © 2013
IoT - internet věcí, LoRa I/O a komunikační moduly

 • Sledování stavu vstupů
 • Reakce na náběžnou/sestupnou/obě hrany
 • Počítání změn na vstupech
 • Ovládání výstupů
 • Sepnutí/rozepnutí výstupů na stanovenou dobu
 • Displej pro vzdálený zápis
 • Klávesnice
 • Reálný čas
 • Hlídání teploty


Popis
LoRa iXPORT je mikroprocesorem řízený modul s logickými vstupy a výstupy, vybavený reálným časem, měřením teploty, rozhraním pro připojení displeje a klávesnice, s ovládáním prostřednictvím bezdrátové sítě Lora s teoretickým dosahem až několik km. Vstupy umožňují ovládání připojením napěťové logické úrovně, v případě pasívních spínacích kontaktů lze využít vestavěného interního napájecího zdroje modulu. Výstupy jsou přepínací kontakty relé. Teplotní čidla, displej a klávesnice se připojují kabely zakončenými konektory. Displej s klávesnicí slouží ke vzdálené komunikaci operátora s řídícím serverem, což je výhodné hlavně v aplikacích, kdy se vzdáleně zapisují informace na displej a obsluha zařízení na ně má daným způsobem reagovat nebo tehdy, kdy je třeba změnit nastavený režim zásahem operátora.

Praktické aplikace
 • Lokální nebo vzdálené monitorování, řízení nebo ovládání zařízení
 • Čtení stavu kontaktů, čidel nebo snímačů
 • Hlídání a řízení teploty zařízení
 • Počítání průchodů osob
 • Sledování dveřních kontaktů a dálkové otevírání vstupních dveří
 • Topné a chladící systémy
 • Solární ohřev
 • Vícekanálové měření teplot
 • Sledování výroby
 • Průmyslová automatizace
 • Projekty inteligentních budovZákladní vyráběná varianta
 • LoRa iXPORT I8O2 - modul s osmi vstupy a dvěma výstupy, LoRa komunikace
 • Další varianty a modifikace pro rozhraní Vám ve velmi krátkém termínu dodáme dle Vašich požadavků


Konvertor RS232 (Ethernet) - LoRa
 • Umoźňuje poloduplexní přenos rozhraní RS232 nebo Ethernet na bezdrátové rozhraní LoRa
 • Komunikační rychlost až 115 200bd
 • Vhodný pro přenos dat ze senzorů